Servis vrtnih strojeva

0 Pogledano: 3171
Servis vrtnih strojeva

Jeste li znali da je više od 80% kvarova na vrtnim strojevima izravna posljedica ne redovitog održavanja?

Već 40 godina servisiramo sve vrtne strojeve u našem servisu Motorama, Mlinovi 8a, 10000 Zagreb. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16, subotom 8-14 sati.

Narudžbe i predbilježbe na 01/4673-238 ili servis@motorama.hr.Servis kosilice:

• u periodu 1.3. - 31.10.  79,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.   59,90 € 

Servis uključuje:
 • rezervni dijelovi:
  • ulje + filter zraka + predfilter zraka + svjećica 
 • servisne operacije:
  1. izmjena ulja u motoru
  2. izmjena svjećice
  3. izmjena filtera zraka
  4. izmjena predfiltera zraka
  5. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  6. provjera, čišćenje i podešavanje rasplinjača
  7. provjera svih komponenti sustava dovoda goriva
  8. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  9. provjera mehanizma za pokretanje
  10. provjera i podešavanje pogonskog remena
  11. provjera funkcionalnosti sigurnosne kočnice
  12. provjera funkcionalnosti i podmazivanje poluge gasa 
  13. provjera funkcionalnosti i podmazivanje poluge za kontrolu pogona
  14. provjera funkcionalnosti stop prekidača
  15. podmazivanje i provjera svih sajli i poluga
  16. provjera, brušenje i balansiranje noža
  17. provjera klina zamašnjaka
  18. provjera funkcionalnosti kvačila
  19. provjera stanja unutrašnjosti spremnika goriva
  20. video provjera stjenki cilindra
  21. provjera i čišćenje ispušnog sustava
  22. provjera i podmazivanje osovina kotača
  23. provjera i podmazivanje pogonskih zupčanika
  24. provjera zategnutosti i podešenosti ručke
  25. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  26. pranje i čišćenje kompletnog uređajaServis traktorske kosilice

• u periodu 1.3. - 31.10.  199,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.  149,90 € 

Servis uključuje:

 • rezervni dijelovi:
  • ulje + svjećice + filter zraka + predfilter zraka + filter ulja +  filter goriva
 • servisne operacije:
  1. izmjena ulja u motoru
  2. izmjena filtera ulja
  3. izmjena filtera zraka
  4. izmjena predfiltera zraka
  5. izmjena filtera goriva
  6. izmjena svjećice ili svjećica
  7. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  8. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  9. provjera funkcije svih sigurnosnih prekidača
  10. podmazivanje svih sajli i poluga
  11. provjera, brušenje i balansiranje noževa
  12. provjera osovina i nosača noževa
  13. podmazivanje ležajeva osovina noževa
  14. provjera i podešavanje pogonskih remenica na osovinama noževa
  15. provjera i podešavanje remena noževa
  16. provjera i podešavanje natezača remena noževa
  17. provjera i podešavanje sustava za uključivanje noževa
  18. provjera i čišćenje usmjerivača trave
  19. provjera prohodnosti kosišta i kanala za izbacivanje trave
  20. provjera usmjerenosti i podešavanje kosišta
  21. provjera i podešavanje sustava za podizanje kosišta
  22. provjera i podmazivanje upravljača kosilice
  23. provjera i podešavanje parkirne kočnice
  24. provjera pogonskog remena ili remenja
  25. provjera i podešavanje poluge za upravljanje/uključivanje pogona
  26. demontaža stražnjih kotača, čišćenje i podmazivanje osovina
  27. provjera, podešavanje i podmazivanje eksternih komponenti transmisije
  28. izmjena ulja i filtera (za hidro transmisije)
  29. ozračivanje i podešavanje pogonskog sustava (za hidro transmisije)
  30. provjera i korekcija tlaka u gumama
  31. podmazivanje svih mazalica
  32. provjera rasvjetnog sustava
  33. provjera razine elektrolita baterije
  34. čišćenje priključnih spojeva akumulatora
  35. provjera napunjenosti i nadopunjavanje akumulatora
  36. provjera struje punjenja
  37. provjera i čišćenje elektropokretača
  38. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  39. pranje i čišćenje kompletnog uređaja
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja na području grada Zagreba75,00 € 
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja na području Zagrebačke županije150,00 € 
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja sa ostalih lokacija: obračun udaljenosti = Motorama-Lokacija x 4: 1,00 €/kmServis zero-turn traktorske kosilice

• u periodu 1.3. - 31.10.  299,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.  229,90 € 

Servis uključuje:

 • rezervni dijelovi:
  • ulje + svjećice + filter zraka + predfilter zraka + filter ulja +  filter goriva
 • servisne operacije:                                                                                                                                                                                                                                                
  1. izmjena ulja u motoru
  2. izmjena filtera ulja
  3. izmjena filtera zraka
  4. izmjena predfiltera zraka
  5. izmjena filtera goriva
  6. izmjena svjećice ili svjećica
  7. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  8. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  9. provjera funkcije svih sigurnosnih prekidača
  10. podmazivanje svih sajli i poluga
  11. provjera, brušenje i balansiranje noževa
  12. provjera osovina i nosača noževa
  13. podmazivanje ležajeva osovina noževa
  14. provjera i podešavanje pogonskih remenica na osovinama noževa
  15. provjera i podešavanje remena noževa
  16. provjera i podešavanje natezača remena noževa
  17. provjera i podešavanje sustava za uključivanje noževa
  18. provjera i čišćenje usmjerivača trave
  19. provjera prohodnosti kosišta i kanala za izbacivanje trave
  20. provjera usmjerenosti i podešavanje kosišta
  21. provjera i podešavanje sustava za podizanje kosišta
  22. provjera i podmazivanje upravljača kosilice
  23. provjera i podešavanje parkirne kočnice
  24. provjera pogonskog remena ili remenja
  25. provjera i podešavanje poluge za upravljanje/uključivanje pogona
  26. provjera i podešavanje zero-turn sustava upravljanja
  27. provjera i po potrebi izmjena ulja u mjenačima (prema servisnim intervalima)
  28. pregled logova i update mapiranja potrošnje kod EFI motora
  29. demontaža stražnjih kotača, čišćenje i podmazivanje osovina
  30. provjera, podešavanje i podmazivanje eksternih komponenti transmisije
  31. ozračivanje i podešavanje pogonskog sustava (za hidro transmisije)
  32. provjera i korekcija tlaka u gumama
  33. podmazivanje svih mazalica
  34. provjera rasvjetnog sustava
  35. provjera razine elektrolita baterije
  36. čišćenje priključnih spojeva akumulatora
  37. provjera napunjenosti i nadopunjavanje akumulatora
  38. provjera struje punjenja
  39. provjera i čišćenje elektropokretača
  40. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  41. pranje i čišćenje kompletnog uređaja
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja na području grada Zagreba 75 €
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja na području Zagrebačke županije: 150 € 
 • Doplata za dovoz i odvoz uređaja sa ostalih lokacija: obračun udaljenosti = Motorama-Lokacija x 4: 1 €/km 
Servis trimera:

• u periodu 1.3. - 31.10.  59,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.  44,90 €

Servis uključuje:

 • rezervni dijelovi
  • svjećica + filter goriva + rezna nit
 • servisne operacije:
  1. provjera i čišćenje filtera zraka
  2. izmjena svjećice
  3. izmjena filtera goriva
  4. čišćenje i podešavanje rasplinjača
  5. provjera svih komponenti sustava dovoda goriva
  6. provjera i čišćenje spremnika goriva
  7. provjera i čišćenje ispušnog
  8. provjera i podmazivanje kutnog prijenosa
  9. provjera i čišćenje spremnika goriva
  10. video provjera stjenki cilindra
  11. provjera i čišćenje sustava ispuha
  12. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  13. provjera i podmazivanje pogonskog vratila
  14. provjera funkcionalnosti rezne glave
  15. provjera, brušenje i balansiranje reznog noža
  16. provjera mehanizma za pokretanje
  17. provjera i podešavanje sajle gasa
  18. provjera funkcionalnosti stop prekidača
  19. provjera i podešavanje štitnika rezne glave i noža za nit
  20. provjera svih komponenti sustava dovoda goriva
  21. provjera i čišćenje spremnika goriva
  22. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  23. pranje i čišćenje kompletnog uređajaServis lančane pile

• u periodu 1.3. - 31.10.  59,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.  44,90 €

Servis uključuje: 

 • rezervni dijelovi:
  • svjećica + filter goriva + novi rezervni lanac
 • servisne operacije:
  1. provjera i čišćenje filtera zraka
  2. čišćenje i podešavanje rasplinjača
  3. provjera svih komponenti sustava dovoda goriva
  4. provjera i čišćenje spremnika goriva
  5. provjera i čišćenje ispušnog sustava
  6. provjera sustava za podmazivanje lanca
  7. provjera i čišćenje spremnika ulja
  8. brušenje lanca
  9. provjera pogonskog lančanika
  10. provjera vodilice lanca
  11. provjera anti-vibracijskog sustava
  12. provjera mehanizma za pokretanje
  13. provjera i podešavanje sajle gasa
  14. provjera funkcionalnosti stop prekidača
  15. provjera i podešavanje sigurnosne kočnice
  16. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  17. pranje i čišćenje kompletnog uređaja
Servis kopačice

• u periodu 1.3. - 31.10.  79,90 €

• u periodu 1.11. - 28.2.  59,90 € 

Servis uključuje:

 • rezervni dijelovi:
  • ulje + filter zraka + predfilter zraka + filter ulja + svjećica 
 • servisne operacije:
  1. izmjena ulja u motoru
  2. izmjena filtera zraka
  3. izmjena predfiltera zraka
  4. izmjena filtera za ulje
  5. izmjena svjećice
  6. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  7. provjera, čišćenje i podešavanje rasplinjača
  8. provjera svih komponenti sustava dovoda goriva
  9. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  10. provjera mehanizma za pokretanje
  11. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  12. provjera i podešavanje pogonskih remena
  13. provjera funkcionalnosti sigurnosne kočnice
  14. provjera funkcionalnosti i podmazivanje poluge gasa
  15. provjera funkcionalnosti stop prekidača
  16. podmazivanje i provjera svih sajli i poluga
  17. provjera i korekcija tlaka u gumama
  18. provjera zategnutosti i podešenosti ručke
  19. provjera i podešavanje vučne motke
  20. provjera funkcionalnosti kvačila
  21. provjera i čišćenje spremnika goriva
  22. video provjera stjenki cilindra
  23. provjera i čišćenje ispušnog sustava
  24. provjera i dolijevanje ulja u mjenjač
  25. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  26. pranje i čišćenje kompletnog uređajaServis prozračivača

• u periodu 1.3. - 31.10.  79,90 €

• u periodu 1.11. - 28.2.  59,90 € 

Servis uključuje:

 • rezervne dijelove: 
  • ulje + filter zraka + predfilter zraka + svjećica
 • servisne operacije:
  1. izmjena ulja u motoru
  2. izmjena filtera zraka
  3. izmjena predfiltera zraka
  4. izmjena svjećice
  5. provjera i čišćenje sustava za hlađenje
  6. provjera, čišćenje i podešavanje rasplinjača
  7. provjera i čišćenje spremnika goriva
  8. provjera i podešavanje broja okretaja motora
  9. provjera mehanizma za pokretanje
  10. provjera i podešavanje pogonskog remena
  11. provjera funkcionalnosti sigurnosne kočnice
  12. provjera funkcionalnosti i podmazivanje poluge gasa
  13. provjera funkcionalnosti i podmazivanje poluge za uključivanje noževa
  14. provjera funkcionalnosti i podmazivanje sustava za kontrolu dubine obrade
  15. provjera stanja unutrašnjosti spremnika goriva
  16. video provjera stjenki cilindra
  17. provjera i čišćenje ispušnog sustava
  18. provjera funkcionalnosti stop prekidača
  19. podmazivanje i provjera svih sajli i poluga
  20. provjera i podešavanje sustava noževa
  21. provjera i podmazivanje osovina kotača
  22. provjera svih funkcija uređaja na korisničkoj razini
  23. pranje i čišćenje kompletnog uređaja


Servis robotske kosilice

• u periodu 1.3. - 31.10.  149,90 € 

• u periodu 1.11. - 28.2.  119,90 €

Servis uključuje:

 • rezervni dijelovi:
  • oštrice / noževi komplet

 • servisne operacije:
  1. dolazak po robota i odvoz u servis
  2. zaštita robotske žice na travnjaku
  3. razdvajanje tijela robotske kosilice
  4. čišćenje tijela kosilice i karoserije
  5. provjera amortizera
  6. provjera/ zamjena noževa i vijaka
  7. provjera diska noževa
  8. čišćenje baze za punjenje robotske kosilice
  9. provjera i čišćenje konektora na baznoj stanici
  10. provjera i čišćenja konektora na robotskoj kosilici
  11. test funkcionalnosti robotske kosilice
  12. test funkcionalnosti bazne stanice
  13. punjenje baterije
  14. provjera napunjenosti baterije
  15. skladištenje robotske kosilice na suhom i toplom mjestu
  16. skladištenje bazne stanice na suhom i toplom mjestu
  17. skladištenje naponskog kabela
  18. odvoz robota do klijenta
  19. spajanje bazne stanice
  20. pokretanje robotske kosilice i stavljanje na baznu stanicu         

...Narudžbe i predbilježbe na 01/4673-238 ili servis@motorama.hr.